Forsøksdyr: Fotokjemisk modulering av kreftceller og immunceller


Godkjenningsdato 12.03.2020

Godkjenningsperiode 12.03.2020-11.03.2024

1. Formål: Vi vil etablere proof-of-concept i to ulike tumormodeller der det skal evalueres fotokjemoterapi i kombinasjon med et klinisk godkjent legemiddel X som er kjent for å gjøre kreftceller mer terapisensitive.

2. Skadevirkninger: Vi forventer små skadevirkninger på musene da begge behandlinger hver for seg er kjent klinisk å forårsake milde effekter på normalt vev. Tumormodellene som skal brukes metastaserer ikke. Små sårdannelser i huden over tumor kan forventes pga. av fotokjemisk induserte betennelsesreaksjoner (observert også klinisk i pasienter). Men, sårhelingen er rask og god.

3. Forventet nytteverdi: Prosjektet har høy vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi da det er et behov for mer effektive og skånsomme kreftterapier. Dette er en ny type kombinasjonsbehandling som har potensiale til både å øke overlevelsen for kreftpasienter og å redusere bivirkningens-profilen sammenlignet med standard kreftterapi.

4. Antall dyr og art: Vi planlegger å forbruke totalt 88 dyr av arten mus. 44 immunsvekkede mus av stammen Athymic Nude-Foxn1nu og 44 immunkompetente mus av stammen C57BL/6.

5. Hvordan etterleve 3R: Vi har gjort omfattende in vitro studier av denne metoden og konkluderer med at vi må teste dette ut i en dyremodell da et in vitro system ikke gir oss samme kompleksitet som i en intakt organisme som mus. Dette inkluderer effekter både på det heterogene tumor-miljøet med kreftceller, immunceller og vaskulatur, og i tillegg evt virkninger på normalt vev.