Forsøksdyr: Fundamentals in Ecotoxicology (UiT kurs BIO 2013)


Godkjenningsdato 28.06.2018

Godkjenningsperiode 30.08.2018-07.09.2018

Forsøkets formål
Hensikten med eksperimentet er å gi studenter opplæring i prøvetakingsprosedyrer og analysemetoder som benyttes både i miljøovervåkingsprogrammer og som er relevant i sammenheng med forskning innenfor miljø og forurensningsbiologi.

Forventede skadevirkninger på dyrene
Torsk blir eksponert til en simulert olje sølv i 7 dager. Nivåer av miljøgifter fra olje (kun den vannløselige fraksjon) og selv i den høye gruppe, er så lave at det er ikke forventet noen synlige lidelse. Nivåer at giftige stoffer i vann vil kun indusere enzym aktivitet og metabolitt produksjon i vev.
Disseksjon av vev blir foretatt først etter avliving.

Samfunnsmessige nytteverdi
1. for studenter å anvende teoretisk kunnskap og plassere kunnskap i ett større sammenheng (miljøovervåkning, forskning mm)
2. å gi studenter opplæring i prøvetakingsprosedyrer og analysemetoder som benyttes i miljøovervåkningsprogrammer og forskning. I miljøovervåkning måles den kjemiske konsentrasjonen av ulike miljøgifter i biota og det fysiske miljø (e.g. vann). I tillegg benyttes økotoksikologiske metoder (biomarkører) for å få et mål på miljøgiftene biotilgjengelighet og bioaktivitet, og for å gi innsikt i årsaken til eventuelle negative effekter observert på høyere nivå.

Hvor mange og hva slags dyr som skal brukes
Det er planlagt å bruke 24 juvenile torsk (produsert i HiT) fordelt i 3 grupper (kontroll (rent sjøvann); lav og høy vannløst fraksjon av råolje).

Hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves
For at studentene skal kunne lære metodikken må de bruke arter som er relevant i
miljøovervåkningssammenheng. Man kan ikke demonstrere prøvetaking på fisk bare ved å benytte invertebrater eller celle kulturer.
Antallet dyr er redusert til et absolutt minimum ut fra antall studenter som tar kurset samt hva som er nødvendig datagrunnlag for å oppnå hensikten med studentforsøket. 8 fisk per gruppe ansees som et minimum for å kunne behandle data med statistikk.
Forsøket omhandler kun sub-lethale effekter og medfører ingen smerte for forsøksdyrene.