Forsøksdyr: Fysiologi og atferd hos stor Rognkjeks oppdrettet til rensefisk formål


Godkjenningsdato 11.01.2018

Godkjenningsperiode 15.01.2018-10.12.2018

FORMÅL: Beskrive atferd og hjertefrekvens hos stor rognkjeks i laksemerd
SKADE: Invasiv behandling med buksnitt for innlegges av datalogger. Kirurgisk inngrep utføres under full anestesi/analgesi og buken lukkes med sutur. Fisken holdes i egne kar for restitusjon i brakkvann.
NYTTEVERDI: Dersom oppdrettet stor rognkjeks (500-800g) kan utføre luserensing av laks i merd, vil en kunne redusere behovet for produksjon og årlig ny-tilførsel av dagens små (15-30 g) rognkjeks. (Det er sannsynlig at stor rognkjeks vil vise langt bedre overlevelse gjennom året i lakseoppdrettet enn den små rognkjeksen gjør i dag). Forsøk med dataloggere (dybde/temperatur - hjertefrekvens/aktivitet) skal dokumentere den større rognkjeksens atferd og aktivitet i en reell oppdretts situasjon.
ANTALL FORSØKSDYR: Forsøket vil omfatte inntil 50 dyr (500-800g).
ENDRINGSKRAV: Erfaring fra tilsvarende forsøk med andre fiskearter (ved andre institusjoner) tilsier ikke behov for repetisjon av rognkjeks-oppsettet