Forsøksdyr: Genetisk resistens mot CMS hos laksesmolt


Godkjenningsdato 07.07.2020

Godkjenningsperiode 01.09.2020-31.12.2021

Formål: Kartlegge genetisk resistens mot CMS i avlskjernen til et avlsselskap.

Skadevirkninger: Dødelighet er ikke forventet i dette forsøket under smitte men fisk vil utvikle histopatologiske forandringer i hjertet. Forsøket vurderes moderat belastende pga organforandringene.
Fra kliniske utbrudd i felt sees det fra uttalt betennelse og nekroser i forkammer og i spongiøs muskulatur i hjertekammeret til mildere hjerteforandringer. Fisk med sykdommen kan vise tegn på sirkulasjonsforstyrrelser både makro- og mikroskopisk. Ved obduksjon kan man finne mørk lever, fibrinlag på leveren og/eller væske i bukhulen. De fleste har også forstørret hjertekammer, eller ruptur forkammer og blodkoagel i hjertehulen (hjertetamponade).

Samfunnsmessige nytteverdi: Resultatene vil være av samfunnsmessig nytteverdi da de vil bidra i avlsarbeidet mot denne sykdommen. Cardiomyopathy syndrome (CMS) er en alvorlig hjertesykdom som påvirker både oppdrettslaks og villaks. Sykdommen ble første gang beskrevet i Norge i 1985 og utbrudd oppstår i sjø om våren og høsten. Derfor er utvikling av resistent fisk mot CMS viktig for å redusere forekomst og konsekvenser av denne sykdommen.

Antall forsøksdyr: 3400 stk laksesmolt skal brukes til dette forsøket.

3R: For å øke statistisk nøyaktighet er et visst antall individer er nødvendig. Det finnes ingen andre metoder for å få data om genetisk resistens mot denne sykdommen.
Miljøforhold er tilpasset arten så godt som mulig. Det vil bli benyttet humane endepunkter.