Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD hos lakseparr


Godkjenningsdato 07.07.2020

Godkjenningsperiode 07.07.2020-31.01.2021

Prosjektets formål er å teste genetisk mottagelighet mot Pancreas disease (SAV) i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Det skal testes med 2 ulike isolater SAV. Forsøket gjennomføres in-vivo med etablerte smittemodeller. Det skal brukes inntil 6800 lakseparr som kohabitanter. I tillegg er det maks 20% sheddere (totalt inntil 1360 stk). Totalt 8160 fisk. Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en opp til 1% av fisken kan bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. PD er en av de alvorligste sykdommene i lakseoppdrett. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for videre genomisk seleksjon.
Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.