Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot HSMB i lakseparr


Godkjenningsdato 27.03.2020

Godkjenningsperiode 15.05.2020-31.12.2022

Smittetest for å kartlegge genetisk mottakelighet mot HSMB(PRV) i familier med ulik genetisk bakgrunn. Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der en gruppe laks injiseres PRVvirus og settes sammen med familiegruppene.
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot smittsom hjerte - og skjelettmuskelbetennelse i i avlskjernen av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og den injiserte fisken vil bli syke og skille ut virus. Det forventes liten grad av klinisk sykdom og død, men sykdom påvises ved undersøkelse av organprøver etter at forsøket er gjennomført. Antatt skadevirkning er moderat.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Totalt vil 1340 parr og 268 sheddere vil inngå i forsøket.
Dersom syke og døende individer observeres, eller fisk med skader vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.