Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot HSMB (PRV) i laksesmolt


Godkjenningsdato 03.09.2020

Godkjenningsperiode 20.09.2020-31.12.2021

Søknaden gjelder et smitteforsøk for å kartlegge genetisk mottakelighet mot hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) forårsaket av piscine orthoreovirus (PRV) i laksefamilier med ulik genetisk bakgrunn. HSMB er en smittsom virussykdom har som stor utbredelse i Norge og flere andre land. Sykdommen fører redusert fiskevelferd og økonomisk tap. Det finnes ingen effektive vaksiner på markedet.
Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell.
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot smittsom hjerte - og skjelettmuskelbetennelse hos ulike laksefamilier. Dette gjennomføres med en kohabitasjonsmodell. Smittebærere injiseres med virus intraperiotenalt. Viruset vil replikere i smittebærere og de vil skille ut virus, og dermed smitte kohabitanter. Det forventes liten grad av klinisk sykdom og død. Basert på tidligere forsøk forventes total dødelighet i forsøket å være <2%. Sykdom påvises ved PCR- og histopatologisk undersøkelse av organprøver. Fisken akklimatiseres i 1-2 uker. Varighet av smitteperioden er 10 uker. Antatt skadevirkning på fisken er moderat.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Avl av fisk med økt genetisk motstandsdyktighet kan føre til at de negativene konsekvensene av viruset reduseres.
Totalt 1375 laksesmolt skal benyttes i forsøket, hvor 1100 fisk er testfisk og 275 fisk er smittebærere.
Dersom syke og døende individer observeres, eller fisk med skader vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Miljøforhold er tilpasset arten.