Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot IPN


Godkjenningsdato 10.12.2018

Godkjenningsperiode 15.01.2019-15.03.2019

Forsøkets formål er å teste mottagelighet for IPN i 100 laksefamilier. Antall dyr er beregnet til 15 individ per familie. Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. IPN er en sykdom vi ønsker å ha under kontroll i fiskeoppdrett. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.
Det vil inngå 1800 laksesmolt à 70 g i testen. Av disse er 300 shedderfisk som vil bli injisert IPNV.