Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD hos ung lakseparr


Godkjenningsdato 02.03.2020

Godkjenningsperiode 02.03.2020-31.12.2020

Forsøkets formål er å teste genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i familier av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn. Forsøket gjennomføres in-vivo med en smittemodell som er testet i et pilotforsøk. Det skal brukes inntil 1680 lakseyngel som kohabitanter og1120 sheddere. Antall dyr er begrunnet i grad av nøyaktighet for å generere data til genomisk seleksjon.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og dø. Dersom syke og døende individer observeres vil disse bli tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. PD er et betydelig fiskehelseproblem. Forsøket gjennomføres for å blant annet generere grunnlagsdata for genomisk seleksjon. Avl for genetisk sykdomsresistens gir på sikt færre sykdomsutbrudd, lavere dødelighet og bedre dyrevelferd.