Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD i laksesmolt


Godkjenningsdato 10.08.2018

Godkjenningsperiode 15.10.2018-15.10.2019

Smittetest for å kartlegge genetisk mottakelighet mot PD (SAV 3) i 2 ulike grupper med ulik genetikk mhp PD samt vaksinestatus. Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der en gruppe laks injiseres PDvirus og settes sammen med testgruppene.
Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease grupper av atlantisk laks med ulik genetisk bakgrunn og vaksinestatus. Effekt av vaksiner på genetisk ulike fiskegrupper skal evalueres. Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av fisken vil bli syke og skille ut virus. Det forventes liten grad av synlig sykdom og død, men sykdom påvises ved undersøkelse av organprøver. Antatt skadevirkning er moderat.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. 960 laksesmolt + 190 sheddere vil inngå i prosjektet.
Dersom syke og døende individer observeres vil disse bi tatt ut av forsøket og bli avlivet. Andre miljøforhold er tilpasset arten.