Forsøksdyr: Genetisk sykdomsresistens mot PD i lakseyngel


Godkjenningsdato 31.03.2020

Godkjenningsperiode 15.04.2020-31.12.2020

Smittetest for å kartlegge genetisk mottakelighet mot PD i inntil 4000 Atlantisk lakseyngel. Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der parr smittes i.p.med PD-virus i et separat kar. Vann fra dette karet kobles til karet med lakseyngel.
Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i 4000 lakseyngel med ulik genetisk opprinnelse. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er betydelig.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
4000 lakseyngel og 100 lakseparr vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.