Forsøksdyr: Giftighetstesting av kjemikalieprodukter


Godkjenningsdato 22.03.2018

Godkjenningsperiode 22.03.2018-22.03.2022

Baker Hughes, a GE company, tilbyr alle tester som inngår i OSPAR-systemet.
Det er et krav fra myndighetenes side om at kjemikalier/komponenter som brukes offshore skal ha et godkjent HOCNF.
Giftighetstester utføres hovedsaklig ved bruk av alger (skeltonema) og hoppekreps (acartia), men noen kjemikalier/komponenter krever også fiskeforsøk.
Forsøk med fiskearten Scophthalmus Maximus inngår i dette systemet.
Testene utføres hovedsaklig som limit-tester og er GLP-godkjente.