Forsøksdyr: Grå stær i klona linjer


Godkjenningsdato 15.12.2020

Godkjenningsperiode 16.12.2020-16.12.2022

Formålet med dette prosjektet er å beskrive mottagelighet for grå stær i klona linjer for å studere mulige genetiske forskjeller i risiko for grå stær og avhengighet for økt histidin i fôret og på ulike relevante sjøvannstemperaturer. Skadevirkninger som følge av histidintilsetning i fôret eller ulike sjøvannstemperaturer er ikke forventet, men det er forventet at noen av gruppene har en høyere risiko for grå stær. Nytteverdien av forsøket ligger i å beskrive om det er genetiske forskjeller i hvor mye histidin som trengs for å bevare øyehelsen, samt mulighet for etablering av fisk som referansemateriale for fremtidige studier. For å undersøke denne problemstillingen er det nødvendig å utføre et fôringsforsøk, da faktorer som sjøvannstemperatur og individuell vekstrate også påvirker risiko for grå stær, og dette kan ikke undersøkes i modeller. Til sammen 1176 post-smolt vil bli brukt i forsøket. Det minste antall fisk som trengs for å få valide resultat og samtidig ta vare på velferd i løpet av forsøket vil bli brukt.