Forsøksdyr: Hjertets iskemitoleranse og regulering av kontraktilitet ved stimulering av laktat reseptor (HCAR1)


Godkjenningsdato 18.06.2018

Godkjenningsperiode 01.07.2018-30.06.2022

Hensikten med forsøkene er å undersøke om stimulering av den G-protein koblede laktat-reseptoren HCAR1 på hjertemuskelcellene medfører endring i iskemitoleranse og/eller kontraktilitet.
Forsøkene vil bli gjort på ex vivo perfunderte hjerter (Langendorff oppsett), dvs. akuttforsøk.
Dersom stimulering av HCAR1 øker hjertets toleranse for iskjemi-reperfusjonsskade kan det være av terapeutisk interesse.
Til forsøkene vil vi bruke maksimalt 238 mus (Mus musculus). Vi vil optimalisere alle forsøksmetoder i forkant av de faktiske forsøkene for å ofre færrest mulige mus. Vi har beregnet gruppestørrelse ut fra lang tids erfaring med variasjonen i denne typen forsøk, og metoden er godt etablert i laboratorietog grunnet den biologiske variasjon er det lite sannsynlig at det lar seg gjøre å redusere antall dyr ytterligere.