Forsøksdyr: Høy-kvalitets restråstoff fra kylling i behandling av metabolsk sykdom


Godkjenningsdato 30.10.2018

Godkjenningsperiode 30.10.2018-01.03.2020

En bedre utnyttelse av høyverdige kilder for protein og olje fra fjørfe restråstoff vil være fordelaktig både av ressurshensyn og helseaspekt. Gjennom hydrolyse produseres et protein (hydrolysat) med korte peptidkjeder som har et bioaktivt potensiale, der anti-inflammatoriske, lipid-senkende og tarmhelse-fremmende effekter er påvist i tidligere studier. I hydrolyseprosessen blir også en oljefraksjon isolert. Oljen har vist seg å inneholde store mengder en-umettet fett, og forsøk i rotte viste at den kan ha positive effekter på risikofaktorer for livsstilsrelaterte sykdommer (#12567). Vi vil nå se på effekten av diettene en musemodell for overvekt og diabetes. Formålet for prosjektet er å påvise mulige positive helseeffekter av både hydrolysat og olje, og dermed fremme bruk av disse produktene.
Formål og samfunnsmessig nytteverdi:
En bedre utnyttelse av høyverdige kilder for protein og olje fra fjørfe restråstoff vil være fordelaktig både av ressurshensyn og helseaspekt. Gjennom hydrolyse produseres et protein (hydrolysat) med korte peptidkjeder som har et bioaktivt potensiale, der anti-inflammatoriske, lipid-senkende og tarmhelse-fremmende effekter er påvist i tidligere studier. I hydrolyseprosessen blir også en oljefraksjon isolert. Oljen har vist seg å inneholde store mengder en-umettet fett, og analyser i rotte viste at en hydrolysat og olje, hver for seg eller i kombinasjon, hadde positive effekter på risikofaktorer for livsstilsrelaterte sykdommer. Formålet for prosjektet er å påvise om dietter med hydrolysat og olje, kan påvirke diabetes og overvekt i en sykdomsmodell i mus (db/db-mus). Musene vil bli foret med sunne dietter med kyllinghydrolysat og/eller -olje, sammenlignet med andre protein- og fett-kilder.

Forventet skadevirkning på dyrene:
Musene vil være 10-12 uker gamle ved start av forsøket, og vil da ha høyt blodsukker og fedme. Forsøket varer i 10 uker, der hver mus blir utsatt for blodprøvetaking fra bakbenet 2 ganger i løpet av forsøket. Dette regner vi som moderat belastende. I tillegg blir dyrene utsatt for prosedyrer som vil gi kortvarig ubehag i løpet av studien (4 timers faste 3 ganger i løpet av forsøket). De kan oppleve mildt ubehag ved overgang til uvant type fôr. Forsøket vil bli avsluttet dersom sykdomsutviklingen går raskere enn forventet.

Dyr:
C57BLKS/J db/db, hann, 10-12 uker . 80 mus.
C57BLKS/J db/m, hann, 10-12 uker. 10 mus.


3R:

Siden formålet med studien er å se på metabolske effekter av diettene på lever- og fettvev, samt innvirkning på vektutvikling og risikofaktorer i blod, kan ikke forsøket erstattes med cellestudier. Vi vil se på effektene av både olje og hydrolysat fra kylling, og ved å samkjøre flere forsøk, og benytte felles kontrollgrupper, kan vi redusere antall dyr nødvendig. Vha power analyse har vi beregnet at 10 dyr pr gruppe er tilstrekkelig til å fastsette effektene vi ønsker. Studien følger internasjonale og nasjonale retningslinjer for bruk av forsøksdyr. Musene vil bli oppstallet 2 eller 4 sammen, og vil få miljøberikelse i form av reirmateriale og tyggepinner. De vil bli tilvendt menneskelig kontakt i akklimatiseringsperioden, og de vil bli ettersett daglig. Score-skjema vil bli benyttet for å fange opp tegn på at sykdommen medfører ubehag eller lidelse, noe som vil tilsi avslutning av forsøket.