Forsøksdyr: Immunisering av alpakka


Godkjenningsdato 17.04.2018

Godkjenningsperiode 18.04.2018-18.04.2020

Forsøkets formål:
Fremstilling av antistoffer og gensekvenser som koder for den antigenbindende delen av antistoffene for fremstilling av såkalte nanobodies.

Forventet skadevirkning på dyrene:
Belastningen ved selve immuniseringen (subkutan injeksjon) vil være som ved vaksinering av dyr, altså lett belastning. Belastningen ved blodprøvetaking vil også være lett.

Forventet nytteverdi:
Konvensjonelle antistoffer har veldig stor anvendelse innenfor biomedisin i dag, både innfor diagnostikk og terapi. Fremstilling og produksjon av slike har også et stort økonomisk potensiale. Her kan nevnes antistoffer mot TNF-alfa (Infliximab) som brukes for behandling av leddgikt. I 2012 ble Infliximab omsatt for 150 milliarder NOK på verdensbasis. Nanobodies vil, på grunn av sin størrelse og sterke bindingsevner, være enda mer egnet til diagnostisk og terapeutisk bruk, eksempelvis innenfor diagnose og behandling av forskjellige kreftformer (individuell kreftterapi).

Antall og type dyr:
Vi søker om 6 dyr (alpakka, Vicugna pacos), men vil i første omgang bruke 2 dyr. Grunnen er at innkjøp og dyrehold er kostnadskrevende, men samtidig er alpakka sosiale dyr så 2 dyr vil være minimum.

Etterlevelse av 3R:
Replacement: Immunrespons er en kompleks reaksjon der flere vev og celletyper vil være involvert. Dette oppnår man bare ved bruk av levende dyr.

Reduction: I dette tilfelle vil 1 dyr i prinsippet være tilstrekkelig. Vi vil bruke 2 dyr i tilfeller det vil være varierende immunrespons mellom dyrene.

Refinement: Dyrene vil bli holdt på samme måte som er vanlig for produksjonsdyr. De vil få daglig tilsyn som er vanlig på gårdsbruket, og regelmessig tilsyn av distrikts-veterinær. Ved sykdom eller andre lidelser vil de bli behandlet etter samme prosedyrene som er vanlig for produksjonsdyr på gårdsbruket.