Forsøksdyr: Immunresponser etter stimulering med ulike nano-partikkel-baserte vaksiner


Godkjenningsdato 08.12.2020

Godkjenningsperiode 08.12.2020-08.12.2023

Målet med disse forsøkene er å studere den humorale antistoffresponsen etter stimulering med nano- (og mikro-) partikler av alginat sormulert med vaksine-antigen. Utvikling av nanopartikler som kan beskytte antigen ved passasje gjennom magen og dernest lede det mot (bedre) opptak henover tarmveggen vil kunne føre til utvikling som muliggjør fremtidig bruk av oral levering av vaksiner og terapeutika.

Det planlegges en serie på inntil 10 immuniseringseksperimenter, hvor stadig forbedrede immunisater, utviklet gjennom prosjektperioden til MucoProtect II (NFR 280520) suksessivt vil bli testet for deres evne til å indusere antistoffrespons hos laks.

Eksperimentene vil sammenligne effekten av vaksineformuleringer etter administrasjon via henholdsvis oral, anal og intraperitonal rute og etterhvert etter tildeling via fôret. Effekten vil bli målt som antistoffsvar mot både modell-antigen (bovint serum albumin - BSA) og mot lipopolysakkarid (LPS). LPS vil bli brukt som naturlig adjuvans (biprodukt av den bakterielle fremstilling av alginat) og er vist å være immunstimulerende i fisk uten å ha de uheldige endotoksiske effektene som ses hos pattedyr.

Forsøket ventes å medføre lett/moderat belastning på forsøksfisken. Fisken kan utsettes for bedøving, pit-tag'ing, intraperitonal injeksjon av vaksine, oral/anal intubering med vaksine. Alle inngrep vil foregå under bedøvelse.

Forsøkene er sentrale for MucoProtect prosjektet som ønsker å utvikle metodikk for oral tildeling av terapeutika generelt og vaksiner i særdeleshet. Vitenskapelig vil prosjektet belyse forhold ved antigenoverlevelse og -opptak i magetarmkanalen hos laks. Samfunnsmessig vil forbedret metodikk til oral tildeling av terapeutika til fisk ha betydelig nytteverdi. Om behandling av fisk kan foregå uten at måtte ha dem ut av vannet vil det være en stor forbedring for fiskevelferden. Opdretterne vil selvsagt også kunne spare store summer på enklere arbeidsrutiner mm.

Vi har ikke mulighet for å erstatte forsøksfisken med in-vitro modeller ettersom vi studerer komplekse in-vivo effekter.Vi har brukt poweranalyser og erfaring fra tidligere forsøk (FOTS 17672) til å finne lavest mulig antall forsøksfisk som fortsatt gir statistisk robusthet. Det vil bli benyttet inntil 400 laks i hvert forsøk - maksimalt 4000 fisk i alt.