Forsøksdyr: Individmerking av fisk med passiv integrated transponder (PIT) tag 2018-1


Godkjenningsdato 22.03.2018

Godkjenningsperiode 22.03.2018-22.03.2019

For forsøk med hovedmål å evaluere vekt-endring som følge av fôring med ulike fôr er det ofte nødvendig å følge utviklingen av hvert individ. For å gjøre dette blir fisken PIT tag merket sub-kutant, og fulgt gjennom hele forløpet. Prosedyren er forventet å ha en mild belastning for fisken, og vil kunne bidra til å redusere antall brukt i forsøket. Forsøket er oppdelt i ulike deler med fisk av ulik størrelse og vil totalt bruke 13800 fisk. De ulike delene av forsøket er av ulik lengde, men totalt vil prosjektet vare i ca ett år.
Prosjektet er antatt å ha en mild belastning for dyret.