Forsøksdyr: Individmerking av steril laks


Godkjenningsdato 20.08.2018

Godkjenningsperiode 20.08.2018-11.05.2019

Nofima har lykkes å produsere ca 1200 steril laks vha antisensteknologi uten bruk av genmodifising/genredigering. Fisken som holdes ved Havbrukstasjonen i Tromsø skal nå undersøkes for å evaluere om viktige produksjonsegenskaper er blitt påvirket av at kjønnscellene er fjernet.