Forsøksdyr: Induksjon av vitellogeninsyntese i kveite


Godkjenningsdato 20.12.2018

Godkjenningsperiode 01.01.2019-01.02.2019

Formålet med forsøket er å indusere nyproduksjon av plommeproteinet vitellogenin i leveren til umoden kveite. Injeksjon med kjønnshormonet estradiol vil sette igang nyproduksjon av plommeproteiner (vitellogenin A, B og C) i leveren til umoden fisk. Metoden er godt utprøvd og beskrevet, og det ventes ikke noen skadevirkninger på dyrene i løpet av forsøket. Etter endt behandling vil dyrene bli avlivet for uttak av vevsprøver. En har tidligere antatt at det kun blir produsert en form av vitellogenin, som blir spaltet og lagret som plommemasse i de voksende eggcellene. Imidlertid har nyere forskning vist at fisk har flere varianter av vitellogenin og at disse kan ha ulik funksjon og betydning for egg- og larvekvalitet. God kvalitet på egg og larver er en avgjørende flaskehals for yngelproduksjon i oppdrett av kveite. Vi ønsker derfor å studere dette systemet nærmere for å øke kunnskapen om, og forståelsen for hva som er nødvendig for å sikre god eggkvalitet. Til dette forsøket planlegger vi å bruke 10 + 10 individ av kveite fra 2017-årsklassen produsert ved forskningsstasjonen i Austevoll. Dette er minste nødvendig antall for å sikre god statistisk behandling av data. Siden vi studerer dette systemet i kveite, er erstatning ikke mulig.