Forsøksdyr: Innsamling av blod for senere genetisk kartlegging av nordlandshest/lyngshest


Godkjenningsdato 04.10.2018

Godkjenningsperiode 05.10.2018-04.10.2020

Formålet med forsøket er å samle inn blod av et så stor antall avlsdyr av rasen Nordlandshest/lyngshest som mulig til videre lagring i en blodbank for fremtidige forskningsprosjekter. Forventet skadevirkning på dyrene er minimal. Flinke veterinærer vil utføre blodprøveuttak. Dette vil gjøres uten bruk av brems eller sedetiver og hvis hesten blir veldig redd vil vi abryte forsøket med å ta blodprøver fra den.
Forventet vitenskapelig og samfunnsnyttig verdi: Forskningsprosjekter på genetiske faktorer som påvirker øyesykdom, store avtegn, patellaopphaking og sommereksen har ved hjelp av denne blodbanken mulighet til å finne konkrete svar. Svar som kan implementeres direkte inn i det fremtidige avlsarbeidet og utvelgelseskriterier for en frisk og bærekraftig rase.
Det planlegges blodprøver fra så mange avlsdyktige hester av rasen Nordlandshest/lyngshest som mulig. Det omsøkes i første omgang godkjenning for å hente inn blodprøver fra 1000 individer.
Kravene om erstatning, reduksjon og forbedring er etterlevet ved at det er satt opp fornuftige grupper for hvilke hester som skal velges ut. Gruppene er som følger: 1. hester med store avtegn (ikke ønsket i rasestandard), 2. hester med kjent patellaopphaking, 3. hester med kjente symptomer på sommereksem (insect bite hypersensitivity), 4. hester både med store avtegn og patellaopphaking, 5. hester både med store avtegn og sommereksem og 6. hester både med patellaopphaking og sommereksem. Gruppene vil fungere som kontroller for hverandre i den statistiske modellen og på denne måten kan antall dyr totalt reduseres.

Det søkes godkjenning for blodprøvetaking i totalt 3 år med et mål om å samle blod fra minst 300 dyr fordelt på de seks ulike gruppene hvert år. Vedlagte prosjektbeskrivelse viser til første delprosjekt med omfang høsten 2018-2019.