Forsøksdyr: Karakterisering av proteiner in vitro i froskeegg


Godkjenningsdato 14.08.2020

Godkjenningsperiode 15.08.2020-15.08.2022

Målet med denne studien er in vitro karakterisering av nye membranproteiner som er innvolvert blant annet i signaloverføring i hjernen, for dermed å få en bedre forståelse av hjernens funksjoner og sykdommer. Vi ønsker å høste oocytter (egg) fra Xenopus laevis og å injisere cRNA for membranproteiner av interesse (med eller uten eventuelle mutasjoner) i dem. Oocyttene vil over 2-10 dager begynne å masseprodusere proteinene. Vi kan derved undersøke proteinenes funksjoner i disse eggcellene ved hjelp av opptaksmålinger, elektrofysiologiske undersøkelser etc.

Høsting av oocytter skjer under generell anestesi og er en etablert metode som representerer lett belastning på froskehunnene. Denne studien har potensielt stor nytteverdi med oppdagelse av nye behandlingsprinsipper. Opptil 50 Xenopus laevis froskehunner for 2 år vil kunne gi oss ukentlig forsyning av oocytter. Ved å bruke oocytter unngår vi en mengde dyreforsøk, og ved å optimalisere inkubasjon av oocytter kan vi bruke dem over mange dager og dermed redusere behovet for ferske oocytter.