Forsøksdyr: Kartlegging av raffinert makrellolje til humant konsum – helseeffekter ved inntak av raffinert makrellolje ekstrahert fra restråstoff.


Godkjenningsdato 14.05.2018

Godkjenningsperiode 06.08.2018-01.05.2019

Mengden flerumettede fettsyrer fra marine kilder er begrenset, men utgjør en viktig bestanddel av et variert kosthold. Det vil i fremtiden være viktig med en bedre utnyttelse av marine ressurser og vi ønsker i dette forsøket å undersøke helseeffekten ved inntak av makrellolje ekstrahert fra restråstoff.

Det vil bli gjennomført et fôringsforsøk i gnagere, mus av type C57BL/6, hvor restråstoff fra makrell (rå og raffinert makrellolje) vil bli innblandet i en lav-fett diett over en 90-dagers periode. Forsøket vil gi informasjon om potensielt helseskadelige effekter og ikke-observerte ugunstige effekter ved subkronisk eksponering, og vil være sentralt i en sikkerhetsvurdering for humant konsum. Forsøket vil også undersøke eventuelle positive helseeffekter ved inntak av makrellolje, som vil være nødvendige i en kartlegging av behovet for ytterligere studier og eventuelt kliniske studier. Vi forventer ingen helseskadelige eller ugunstige effekter hos dyrene ved inntak av makrellolje, og antall forsøksdyr er satt til et minimum. Det finnes ingen gode erstatningsmuligheter og ved å oppstalle dyrene individuelt forventer vi mindre variasjon i fôr og kroppsvektdata, samtidig som dette gir oss mulighet til å kvantifisere fôrinntak.

Totalt vil det bli benyttet 100 hannmus fordelt på 10 grupper i dette fôringsforsøket. Belastningsgraden i forsøket anses som moderat, men forsøket vil gi en nødvendig ernæringsmessig sikkerhetsvurdering av rå- og raffinert makrellolje fremstilt fra restråstoff.