Forsøksdyr: Kochs postulat for ukjente agens


Godkjenningsdato 05.07.2018

Godkjenningsperiode 05.07.2018-05.07.2022

Å bekrefte årsaksammenheng mellom agens og sykdom er essensielt for forskning med infeksiøse sykdommer. Dette kan ikke bekreftes uten å injisere fisk med det isolerte agenset. Forsøkene er designet så det skal være et minimum av uttak for å begrense antall fisk, men allikevel kunne besvare om agens/smittemateriale lar seg overføre i fisk og er årsaken til sykdom.
Antall fisk: inntil 1500 lakseparr
inntil 1500 laksesmolt
inntil 1000 regnbueørret
i løpet av 5 år.
Det er av samfunnsmessig og vitenskapelig nytteverdi å undersøke om nye agens/smittemateriale fra syk fisk i felt lar seg overføre i laboratoriet.
Fisken vil kunne bli påført betydelig belastning.
Det brukes humane endepunkter der tydelig syk fisk tas ut og avlives.