Forsøksdyr: Kronisk stress i laks


Godkjenningsdato 21.03.2018

Godkjenningsperiode 21.03.2018-21.05.2018

Forsøkets hovedmål er å få en bedre forståelse av hva som er kronisk stress, hvordan kronisk stress påvirker tarmhelsen til laksen, og hvilken rolle fettsyreinnholdet i diettene har for tarmhelsen. Forventet skadevirkning på laksen er noe dårligere appetitt og lavere vekst under stress-perioden. Nytteverdien av forsøket er å få en bedre forståelse av hvordan fiskens helse påvirkes av stress over tid, og hvordan man kan eventuelt forbedre situasjonen for dyrene med å endre behandling og/eller dietter. Forsøket vil bli gjort på smoltifisert Atlantisk laks på 100-200g, 300 individ. Dette forsøket må gjøres på levende individ da man ønske å se effekten av stress over tid.