Forsøksdyr: Kurs i hemostatisk nødkirurgi


Godkjenningsdato 16.06.2020

Godkjenningsperiode 01.10.2020-01.10.2024

Alle norske traumemottak skal trene traumemottak ved hjelp av simulering. Det er i dette kurset lagt vekt på teamarbeid mellom kirurger, anestesipersonell og operasjonspersonell. I hovedvekt trenes det på å stabilisere og behandle pasienter som kommer inn med skader i buk, bryst og bekken. Mange sykehus med traumeenhet har få traumepasienter, og de trenger å trene for å øke sin kompetanse. Det benyttes gris, da de har en indre anatomi som i stor grad ligner mennesket, samt at det er robuste dyr som tåler påkjenningen med en slik operasjon. Forsøksdyrene blir under full narkose utsatt for traumer, vesentlig viscerale blødninger som forsøkes stabilisert. Personell trenes og drilles i vanskelige situasjoner. Det øves på samhandlingen rundt en blødende pasient med fokus på teamfunksjon og effektivitet, praktiske teknikker for å stanse blødning og stabiliserende kirurgiske og akuttmedisinske teknikker. Et slik kurs vil gi en realistisk trening som kommer hardt skadde pasienter til gode. . Dyrene anesteseres under hele inngrepet, og avlives i narkose. Det benyttes en gris pr team på kurset; det er 4 team pr kurs, og det forventes 2 til 3 kurs pr år.