Forsøksdyr: Kurs i praktisk bruk av energi-og Thunderbeatsystemer


Godkjenningsdato 02.07.2018

Godkjenningsperiode 01.09.2018-31.08.2022

Nye metoder og nytt utstyr introduseres til våre sykehus. Ny teknologi gir våre kirurger bedre mulighet til og kunne hjelpe sine pasienter, men ny teknologi gir også nye utfordringer. Feil bruk eller feil valg av utstyr kan medføre skader på pasienter og bruker. Kurs i praktisk bruk av energi-og Thunderbeatsystemer et kurs for kirurger fra hele landet arrangert av Olympus Norge i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Seksjon for preklinisk fysiologi.
Øvelsene skal bevisstgjøre kirurger og operasjonssykepleiere på muligheter og risikoer ved bruk av energiplatformer ved landets sykehus. Kurset vil inneholde både lapraskopiske- og åpne prosedyrer. Kurset vil hevnede seg mot Leger/overleger og operasjonssykepleiere i team på kryss av ulike kirurgiske fagfelt.
Til dette formålet benyttes griser under generell og fullstendig anestesi. Anestesi innledes i bingen for å sikre minst mulig stresspåvirkning. Ubehaget for det enkelte dyr er av få sekunders varighet. Etter at generell anestesi er etablert, vil dyret forbli i denne tilstand under resterende del av kurset og avlives mens de fortsatt er i generell anestesi.
Det er planlagt at opp til 15 kirurger/operasjonsykepleiere skal øves under de praktiske øvelsene ved hvert kurs.
Ved seksjon for preklinisk fysiologi gjennomføres det en rekke kurs (BSS, APLS, kurs i nødtrack) hvor vi har tatt i bruk «Dummys» og preparater fra slakterier. Dette har redusert bruken av forsøksdyr ved seksjonen. Noen prosedyrer er det ikke mulig å simulere på «Dummys». Ved hjelp av kombinasjonen forsøksdyr og «Dummys» har vi ved dette kurset har greid å skjære ned bruken av forsøksdyr ned til 3 per kurs uten at kurset har mistet sin hensikt . Det er således ikke mulig å redusere antall forsøksdyr ytterligere dersom tilstrekkelig utbytte av kurset skal oppnås av alle deltakere.
Vi søker om 12 kurs a 3 griser i tiden 01.09.2018 - 31.12.2022, til sammen 36 griser.