Forsøksdyr: Kvalitetssikring av prosedyrer innen laparoskopiske og endoluminale teknikker (copy)


Godkjenningsdato 22.10.2020

Godkjenningsperiode 01.12.2020-30.11.2024

I forbindelse med laparoskopiske og endoluminale operasjoner, er det obligatorisk for kirurger i spesialiteten gastrokirurgi og generell kirurgi at de må kvalitetssikre sine ferdigheter innenfor området. Dette gjelder både gjeldende prosedyrer som submukosale reseksjoner i magesekk og spiserør, POEM, perkutan operativ endoskopisk myotomi samt for nye prosedyrer. For å øke sikkerheten for pasientene er det nødvendig at kirurgene får øvd på levende vev med intakt sirkulasjon til omliggende anatomiske struktur. Omfattende trening på de forskjellige laparoskopiske og endoluminale prosedyrene gjør kirurgene i bedre stand til å løse problemstillinger og unngå at det må konverteres til større åpne inngrep med større risiko og større dødelighet. Laparoskopi og endoskopi gir raskere rekonvalesens, kortere liggetid på sykehus og kortere sykemelding.
Det søkes om 60 griser til dette akuttforsøket. Antallet forsøksdyr er basert på antallet kirurger som trenger opplæring.
Ved kursene våre er det en erfaren kirurg og tre kirurger i spesialisering per gris. På foregående kurs har det blitt brukt griseorganer fra slaktehus og datasimulatorer med operasjonsprosedyrer, noe som reduserer behovet for forsøksdyr. I siste instans er det imidlertid nødvendig med operasjon på levende vev med inntakt sirkulasjon.