Forsøksdyr: Laboratory course on experimental ecotoxicology (BI 3075)


Godkjenningsdato 02.07.2018

Godkjenningsperiode 01.09.2018-30.09.2018

Forsøket inngår er en undervisning opplegg i eksperimentel økotoksikologi (BI 3075) ved IBI NTNU. Formålet med forsøket er å generere en lab demo biologiske materialer av hvordan fisk (bruker laks som model) responderer på 2 type miljøgifter med forkjellige reseptor preferanser som resulterer til ulike former for stress i organismer. En forventet nytteverdi i forsøket er å demonstrere kunnskap om komplekse interaksjoner av miljøgift i laks som har overføringsverdi til andre arter. I undervisningsteori delen er det sterkt fokus på 3R-prinsippene som tar en hel forelesningstime. Forsøket benytter minimum antall laks for a demonstrere all deler av ”forsøk design”. En poweranalyse indikerer et behov for 12 fisk pr gruppe av umoden laks, noe som samtidig gir stabile sosiale grupper. I hvert forsøksoppsett vil vi eksponere 3 grupper av en dose for hvert stoff, enkeltvis og i kombinasjon, pluss negative kontroller. i inntil 5 dager. Av erfaring vet vi at 5 dager gir maksimalt respons etter eksponeringen. Totalt vil forsøket omfatte bruk av inntil 50 laks. Belastningsgraden til fiskene vil være mild til moderat ved de enkelte doser og deres kombinasjoner. Ikke-dødelige endepunkt basert på
genuttrykk, endringer i proteinmønster, og fysiologiske responser vil bli målt.