Forsøksdyr: Levendetransport Kongekrabber


Godkjenningsdato 11.06.2020

Godkjenningsperiode 11.06.2020-31.03.2022

1 Formål
En forbedret rutine for frakt av levende kongekrabber fra mottaksanlegg til prosessering og levendelagring eller til lagring ved Gardermoen før videre transport til markedene. Gode rutiner for transport gir økt velferd og overlevelse av Kongekrabber under og etter biltransport samt reduserer skader.

2 Skadevirkninger
Forventes ingen skadevirkninger på dyr eller miljø som følge av forsøket, krabbene inngår i ordinær produksjon og forventes ikke å få redusert kvalitet.

3 Forventet nytteverdi
Nytterverdi vil være økt overlevelse og velferd for kongekrabber under og etter transport

4 Antall dyr og art
570 stk kongekrabber -/- 2 kg

5 Hvordan etterleve 3R
forsøket kan ikke utføres med noe annet enn levende krabber for å simulere påvirkning av transport, Antall dyr er beregnet ut i fra 100-120kg biomasse pr enhet i triplikate grupper, noe som benyttes i kommersiell transport. vårt ønske er å forbedre dagens transportrutine ved å teste ulike alternativer for oppbevaring under frakt/transport av kongekrabber.