Forsøksdyr: Luftbobling for svømmeblærefylling hos laks. Innledende forsøk


Godkjenningsdato 04.03.2020

Godkjenningsperiode 04.03.2020-12.09.2020

1 Formål
Undersøke hvor vidt laks uten overflatetilgang kan fylle luft i svømmeblæren via luftbobling.

2 Skadevirkninger
Fisken vil bli senket ned/ingen overflatetilgang i inntil 2 uker, som gjør at den svømmer hurtigere for å kompensere for redusert flyteevne. Det har tidligere ikke blitt observert skader eller redusert vekst grunnet nedsenkning opp til 3 uker.

3 Forventet nytteverdi
Dersom laks kan fylle luft i bobler, så kan potensielt luftkuppel i nedsenkede merder helt eller delvis erstattes til fordel for luftbobling. Laks tiltrekkes luftbobler, hvor turbulensene/vannløftet fra bobler potensielt kan virke som en sikkerhet/hjelp for fisk med nedsatt flyteevne.

4 Antall dyr og art
Tre grupper av Atlantisk laks (3000 fisk) vil i omganger (maksimalt 3) benyttes i forsøk. Totalt sett vil 9000 fisk inngå i forsøket.

5 Hvordan etterleve 3R
Antallet fisk er satt ut fra å oppnå en sterk stimstruktur, og forsøksdesignet for å minimerer antall repetisjoner.