Forsøksdyr: Lumiblast in vivo


Godkjenningsdato 16.01.2020

Godkjenningsperiode 16.01.2020-15.01.2024

1. Formål: Prosjektet er basert på erfaring fra fotodynamisk behandling (PDT) hvor en fotosensitiserende forbindelse blir aktivert med lys og danner reaktive oksygenforbindelser som dreper kreftceller. Lyset må trenge gjennom vevet og har i beste fall en terapeutisk rekkevidde på 1,5 cm med synkende effekt med lengden lyset har gått gjennom vev. Formålet med denne studien er å evaluere en ny metode for å behandle glioblastom med lys generert som luminescens inne i tumorcellene. Denne luminescensen skal absorberes av fotosensitiserende forbindelser som må lokaliseres tett inntil de forbindelsene som genererer luminescensen. Det vil da dannes reaktive oksygeforbindelser som kan drepe kreftcellene på samme måte som PDT, men effekten blir tilnærmet lik i alle cellene og uavhengig av hvor kreftcellene er lokalisert.
2. Skadevirkninger
De forbindelsene som genererer luminescens er nye og man må derfor finne den maksimale ikke-toksiske dose som dyrene kan behandles med. Den dosen som velges til behandling vil være maksimalt lett belastende.
3. Forventet nytteverdi
Nyttteverdien at denne behandlingsmetoden vil være betydelig da denne kreftformer er i hovedsak uhelbredelig og med kort levetid etter diagnose. Det finnes ingen kurativ behandlingsmetode for glioblastom.
4 Antall dyr og art
Det vil bli benyttet atymiske mus (Balb/C nu/nu og NOD scid gamma) i disse studiene og det søkes om å benytte totalt 1274 dyr.
5 Hvordan etterleve 3R
Det er gjennomført et betydelig antall in vitro studier for å optimalisere behandlingsregimet in vivo. Det er syntetisert en rekke forbindelser som kan generere luminescens. Disse er testet på celler i kultur og de 3 meste effektive er selektert for dyreforsøk. Et minimum antall dyr som er nødvendig for statistisk styrke vil bli benyttet i hvert forsøk. Det er inkludert en rekke kontroller i protokollene. Endel av disse vil bli vurdert eliminert underveis dersom de ikke gir viktig tilleggsinformasjon.