Forsøksdyr: Måling av hemoglobinets dissosiasjonskurver i forskjellige hudlag (Ref # 13158 )


Godkjenningsdato 15.01.2020

Godkjenningsperiode 16.01.2020-15.01.2024

Dette er en forkortet søknad, for å få forlenget forsøksperioden for tidligere godkjent prosjektet "Måling av hemoglobinets dissosiasjonskurver i forskjellige hudlag", FOTS ID 13158. Beskrivelsen i denne søknaden er kopi av forrige beskrivelse

Formål:
For å utvikle nye og mindre invasive metoder for måling av blodgasser, skal vi gjennomføre målinger av hemoglobin ved hjelp av lys. Dette vil bety mye bedre og lettere prøver hos mennesker i framtiden.

Antall dyr og art
Vi søker om til sammen 8 griser, men håper vi klarer oss med 2-3. Gris er det eneste dyret vi kan bruke til disse målingene, fordi huden og blodsystemet ligner på menneskets.

Skadevirkninger:
Grisene legges i narkose , trakeotomeres og ventileres med repirator. Vi endrer grisenes pustemønster og tar gjentatte blodprøver. Dyrene blir avlivet etter forsøkene.

Forventet nytteverdi
Våre nye metoder vil lette prøvetaking og bedre behandling for alvorlig lungesyke pasienter.

Etterlevelse av 3R:
Ved søk gjennom Norecopa har vi ikke funnet en tilfredsstillende modell som kan erstatte grisestudie. For å redusere antall grieforsøk prøver vi ut flere deler av prosjektet på samme dyr.