Forsøksdyr: Mekanistisk studie av målstyrte vaksiner


Godkjenningsdato 04.01.2018

Godkjenningsperiode 04.01.2018-03.01.2022

Vi har tidligere vist at målstyring av vakiner til spesifikke immun-celler (antigen presenterende celler) in mus gir økt immunrespons. Vi har undersøkt mekanismene bak denne effekten og observert at målstyring fører til en akselerasjon av immunresponsen i mus. Dette er viktig fordi det kan medføre at vaksiner kan brukes i lavere doser, at vaksinerte pasienter raskere kan bli immune etter vaksinasjon og at nye vaksiner kan realiseres. Forsøkene som er beskrevet i denne søknaden har som formål å karakterisere flere og mer effektive måter å målstyre vaksiner på, slik at nye vaksiner kan effektiviseres for å gi en skreddersydd beskytttelse mot infeksjonssykdommer.

For å kunne undersøke effekten av målstyrte vaksiner er forsøk i mus eneste tilgjengelig alternativ. Det søkes derfor om 520 mus, der 50 mus er av en type uten et effektivt immunsystem. Disse musene er viktige for å utføre kontrollforsøk som spesifikt viser bidraget fra ulike komponenter i immunsystemet til et friskt individ. Forsøkene er designet for å minimere totalt antall mus og tidligere erfaring samt power analyser av de planlagte forsøkene tilsier at antallet forsøksdyr er hensiktsmessig for å kunne trekke ønskelige konklusjoner. Forsøkene er designet for å minimere belastning og klassifiseres totalt som lett belastende. Det forventes ikke at dyrene i disse forsøkene vil oppleve vesentlig svekkelse av velvære eller allmenntilstand.

Disse forsøkene er viktige for å øke forståelsen av hvorfor målstyring av vaksiner er så effektivt, samt forstå hvilke fordeler ulike typer målstyring gir. Denne kunnskapen vil kunne bidra til å utvikle vaksiner som kan indusere en skreddersydd immunrespons for individuell tilpasning eller for optimal beskyttelse mot ulike infeksjonssykdommer.