Forsøksdyr: Merking av laks.


Godkjenningsdato 02.09.2020

Godkjenningsperiode 02.09.2020-01.09.2024

1 Formål

Gjennomfører en del forsøk eller behandling av fisk gjennom året som ikke er underlagt søknadsplikt. Det kan være, blant annet, gjennomføring av tilvekstforsøk eller fysiologiske studier på fisk.

2 Skadevirkninger

I slike tilfeller kan det være ønskelig at vi kan gjennomføre en Pan jet blekkmerking eller en Pit tag merking av fisken. Pan jet er en merkemetode vi har benyttet mest gjennom mange år.
Dette er en metode som vi anser å være lite invasiv, lett å gjennomføre, grei å avlese samt at den holder i min. 4 måneder. Pit tag er også en merkemetode vi har lang erfaring med, og som det er aktuelt å bruke i noen av forsøkene med lang varighet, eller der vi trenger individmerking. Denne er noe mer invasiv i forhold til at det benyttes et kanylestikk når pit tag føres inn i fisken.

3 Forventet nytteverdi

Jeg søker med dette om å kunne benytte disse metodene i de forsøkene som vi i utgangspunktet ikke trenger å søke inn, men finner det etterhvert hensiktssmessig å blande fiskegrupper i løpet av et oppsett. Da vil det være nødvendig å merke fisken i forkant, eller ved overføring til samme kar underveis i et forsøk.

4 Antall dyr og art

Det er vanskelig å estimere antall fisk. Dette er en blokksøknad der det søkes om å få merke maksimalt 10 000 Atlantisk laks, fordelt over 4 år.

5 Hvordan etterleve 3R

Fisken bedøves før all merking, og det er erfart liten eller ingen dødelighet i forbindelse med disse operasjonene. En ser ingen endring i apetitt/adferd på fisk etter merking, og det er et erfarent personell som utfører denne merkingen.

.