Forsøksdyr: Merking av rognkjeks i Norskehavet til mengdemåling, vandring og utbredelse


Godkjenningsdato 20.05.2020

Godkjenningsperiode 03.07.2020-03.07.2022

Merking av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) i Norskehavet er et nytt forsøk ved Havforskningsinstiuttet (HI) med formål om økt kunnskap knyttet til mengdemåling, vandring og utbredelse av denne fiskearten med betydelig geografisk utbredelse. Havforskningsinstituttet er med som norsk vitenskapelig samarbeidspartner på et større internasjonalt prosjekt ledet av Island, og hvor vi på HI sammen med forskere på Grønland og Færøyene vil utføre merking av rognkjeks i Norskehavet. Det vil være rognkjeks på mellom 500 gram og oppover til flere kg i totalvekt som vil bli valgt ut fra trålfangstene i overflaten til selve merkingen. Det er få skadevirkninger kjent fra denne type merking av rognkjeks under feltforsøk. Rognkjeks er en fysisk hardfør fiskeart som tåler godt håndtering før, under og etter merking og ved gjenutsetting i sjøen fra praktisk egnet område ombord på fartøy. Det er lagt opp til å merke totalt 200 rognkjeks fordelt på to fartøyer, 100 stk på Kings Bay og 100 stk på Vendla, i løpet av det internasjonale makrell-økosytsemtoktet i Norskehavet og tilstøtende havområder (IESSNS) i perioden 3. juli - 4. august 2020. Det er videre lagt opp til å gjenta merkeforsøket på samme måte med 200 rognkjeks fordelt på to fartøyer i juli-august 2021. Antallet merker er et minimum i forhold til å innhente tilstrekkelig vitenskapelig hensikt for å kunne hente ut statistisk anvendbar kunnskap om rognkjeksens mengde, vandring og utbredelse. Vi legger til grunn at denne merkingen av rognkjeks vil videreføres i flere år framover, gitt at evalueringen fra årets merkeforsøk blir positive. Vi vil etterleve 3R under felforsøket i Norskehavet med mest mulig skånsom merking og så kort og effektiv håndtering av rognkjeks som mulig. Rognkjeksen er ansett å være en robust fisk med høy overlevelse i denne type forsøkssammenheng, basert på internasjonal erfaring på området.