Forsøksdyr: Merking og prøvetaking av laks til levende genbank


Godkjenningsdato 05.05.2020

Godkjenningsperiode 05.05.2020-04.05.2024

1 Formål
Ivareta arvemateriale fra truede stammer i Granvin i levende genbank. Merking er nødvendig for å kunne skille på individene, og DNA-prøver for å følge opphav og eventuell sykdom..


2 Skadevirkninger
Både PIT-merking og DNA-prøver (fettfinne) vil gjennomføres skånsomt og av øvet personell. Belastningengrad for fisken vil være lav.


3 Forventet nytteverdi
En rekke trusler, herunder parasitten Gyrodactylus salaris, vassdragsregulering, sur nedbør, lakselus og rømming av oppdrettslaks, har medført at flere laksestammer har status som utryddet eller truet. Det er derfor svært viktig å ivareta arvemateriale fra ulike truede stammer.

4 Antall dyr og art
Inntill 130 villaks fra Granvin.

5 Hvordan etterleve 3R
Erfaringsmessig er dette antallet nødvendig for sikre god genetisk variasjon. Fisken vil kun bli håndtert ved merking og DNA-prøvetaking som smolt og deretter ved stryking hvor fisken vil bli avlivet. Holdes fisken under naturlige forhold og røktes daglig.