Forsøksdyr: Modulated nutritional composition for Atlantic salmon (Salmo salar) to support against winter sore’


Godkjenningsdato 15.12.2020

Godkjenningsperiode 11.01.2021-30.04.2021

A large proportion of fish in farming have wounds, and it is important to acquire knowledge about the connection between nutrition and infectious diseases, so that feed composition is optimized. Previous trials evaluation wound healing response in Atlantic salmon have shown that optimized nutritional composition can improve wound healing up to 40%. More precise knowledge about the interaction of key nutrients to optimize the modulated nutritional composition in the feed to understand the support the feed have on reducing susceptibility to bacterial infection in Atlantic salmon This could contribute to a more effective prevention against infectious diseases.

1. Purpose: In this study, modulated nutritional composition of the feed will be evaluated to support against winters sores in Atlantic salmon. Salmon are fed three different modulated nutritional composition feed including a base diet.

2. Distress: Development of wounds is believed to be the cause of pain. Mortality can be expected. Fish with wounds will be scored and taken out of the experiment.

3. Expected benefit: it is important to increase knowledge in modulation of nutritional composition of the feed to support against winter sores to minimize the handling.

4. Number of experimental animals: 900 salmon smolts (Salmo salar L.)

5. 3R: Fish are analyzed at defined times. There are no other methods that can show whether feed actually has a practical effect on increased protection against ulceration of M. viscosa, and the number of fish in the experiment is based on the number of fish for sampling and expected mortality.


 

Begrunnelse for etterevalueringen

Mattilsynet er forpliktet etter regelverket til å etterevaluere alle forsøk som er betydelig belastende for forsøksdyrene.

Etterevaluering

Målet med forsøket var å evaluere modulerte næringsstoffer som kan redusere problemer med vintersår. Det ble gjennomført smitteforsøk med sårbakterien Moritella viscosa på laks som hadde vært fôret med forskjellige typer fôr. VESO Vikan opplyser at forsøkene ble gjennomført i henhold til protokoll og var vellykket. Forskningsstasjonen driver oppdragsforskning og har etablert ulike smittemodeller som en del av sin portefølje. Oppdragsgiver analyserer prøvene fra forsøket og resultatene vil foreligge på et senere tidspunkt. Opplysninger om hvilke fôrkomponenter som blir testet og resultatene fra forsøket er unntatt offentlighet. Vi forventer at fôringsforsøk der dyr opplever betydelig belastning og dør, gir meget god kunnskap om hvilke næringsstoffer som er sentrale for å forebygge sykdom.

I smitteforsøk med sårbakterier kan laks utvikle store sår og likevel leve videre en god stund. Det er ofte vanskelig å få tak i disse dyrene uten å øke stressnivået for resten av laksene i karet. Dette medfører at laks med store sår ofte blir døende før de blir tatt ut av forsøket.

Totalt 900 dyr ble brukt. VESO oppgir at en del av dyrene utviklet sykdom og døde, og at dødeligheten i de forskjellige karene varierte mellom ca. 30-70%. For disse var belastningen betydelig. VESO klassifiserer de overlevende som moderat belastet. Dersom overlevende laks hadde store sår, mener Mattilsynet mener at belastningsgraden burde vært klassifisert som betydelig også for disse dyrene.

Mattilsynet mener videre det er problematisk å bruke dyr i denne typen betydelig belastende fôrforsøk. Dersom man er avhengig av å bruke levende dyr, må det være et mål å utvikle mindre belastende forsøksmodeller.