Forsøksdyr: MR-avbildning og strålerespons i genmodifiserte tumormodeller i atymiske mus


Godkjenningsdato 09.03.2020

Godkjenningsperiode 09.03.2020-08.03.2024