Forsøksdyr: Multivalent vaksine mot bakterielle komponenter


Godkjenningsdato 17.02.2020

Godkjenningsperiode 24.02.2020-23.02.2014

Formålet med forsøket er å undersøke effekt, potens og stabilitet for en ny multivalent vaksine utviklet for laks. Effektive vaksiner har ført til at man i dag har kontroll med mange bakterielle sykdommer hos laksefisk i oppdrett, og vaksiner er i denne sammenheng en avgjørende faktor for at velferd i oppdrett opprettholdes. Ved utvikling av nye vaksiner må det i henhold til regleverket vises at vaksinen har en stabil beskyttende effekt hos den arten den er tiltenkt brukt for, og testene som skal utføres er standardiserte i forhold til myndighetspålagte krav. I det omsøkte forsøket vil laks bli vaksinert, og etter immuniseringsperioden vil den bli smittet med det aktuelle patogenet.

Søknaden omhandler bruk av totalt 19 647 atlantisk laks. Belastningsgraden for individene er varierende i de forskjellige delene av forsøket. Vi har generelt gode beskrevne rutiner for bedømmelse av humane endepunkter i alle de forskjellige fasene av våre forsøk. Ved smitte med bakterier forventes utvikling av sykdomstegn som vil føre til humant endepunkt hos fisk som ikke er beskyttet av vaksine. For disse fiskene vil belastningsgraden være betydelig, og i denne delen av forsøkene vil vi ha meget høyt fokus på oppfølging av humant endepunkt.

Vi har til enhver tid fokus på å etterleve krav om de tre R-ene. Myndighetspålagte krav gjør at effekt av vaksiner må bevises på den arten de er utviklet for, og dette gjør at dyreforsøk som det som her er omsøkt ikke er mulig å erstatte fullstendig. For å minimalisere bruken av fisk, benyttes det antall fisk i forhold krav for dokumentasjon, med et minimalt tillegg for å forsikre om at forsøkene ikke trenger å gjenntas om noe uforutsett skulle skje med enkelte av fiskene. Når bruk av fisk ikke kan unngås, har vi tiltak for å raffinere forsøkene. Dette innbefatter krav til dokumentasjon om godt trent personell, og beskrevne prosedyrer for alle steg i prosessen. Anestesi brukes ved alle hånderinger og inngrep. All fisk røktes daglig for å sikre og dokumentere god fiskevelferd.