Forsøksdyr: Multivalent vaksine til laks


Godkjenningsdato 09.01.2018

Godkjenningsperiode 09.01.2018-31.12.2019

Forsøkssammendrag:
I dette forsøket skal en ny vaksine evalueres med hensyn på mengde antigen innhold av fem ulike bakterielle antigen i form av en dosetitrering.

Vaksiner mot bakteriesykdommer hos laksefisk er av samfunnsmessig nytteverdi.
Antall dyr: 2110 Atlantisk laks, derav 420 smolt og 1690 parr.
1260 vil inngå i smitteforsøk i første omgang. De øvrige er back up og blodprøvefisk.
En andel av fisken som utsettes for smitte forventes å bli syk og dø. Det vil bli anvendt humane endepunkter i forsøket.

3R: Det finnes ingen dokumentert modell uten bruk av levende fisk for å dokumentere hvilken mengde antigen som gir beskyttelse mot sykdom. Antall dyr er basert på krav til testing av fiskevaksiner.Fisk holdes under optimale forsøksbetingelse og de som er syke/døende vil bli tatt ut av forsøket.