Forsøksdyr: Neil3 regulerer risiko for aterosklerose ved å påvirke tarmflorarens sammensetning


Godkjenningsdato 29.05.2020

Godkjenningsperiode 01.06.2020-31.05.2024

1 Formål
Vi har tidligere etablert en Neil3-ApoE-mus og vist i flere studier (ID 2633 og 8626) at denne har endret risiko for å utvikle aterosklerose. Preliminære data antyder at dette skyldes endringer i disse dyrenes tarmflora. Vi ønsker å studere dette nærmere.

2 Skadevirkninger
Det forventes ingen eller svært lite ubehag.

3 Forventet nytteverdi
Aterosklerose er hovedårsaken til hjerte- og karsykdom, som er en av de viktigste årsakene til død i verden. Selv om celleforsøk og in vitro-studier kan gi oss mye kunnskap, er in vivo-forsøk svært viktige for å forstå viktige sykdomsprosesser. Studien vil kunne gi viktig informasjon om utvikling av aterosklerose og kunnskap for å bedre forstå samspillet mellom tarmflora, inflammasjon og aterosklerotisk sykdom.

4 Antall dyr og art
Studien vil ha flere armer som krever separate dyr til separate forsøk. Det vil totalt trengs 260 dyr for å oppnå store nok grupper, som vil ha tilstrekkelig statistisk styrke.
Mus musculus, genotyper: ApoE KO og ApoE/Neil3 DKO

5 Hvordan etterleve 3R
Dyremodellene som benyttes er velkjent, karlagt og valid, og forventer ikke at modellen i seg selv skal utgjøre noe ubehag. Der det er mulig vil vi supplemere med in vitro-forsøk for å begrense bruk av dyr. Vi vil etterstrebe å bruke så få dyr som mulig i hvert eksperiment, samtidig som vi sikrer oss å få valide data, slik at alle data kan benyttes til publikasjoner. Forsøksoppsett vil planlegges nøye så alle nye kull av dyr brukes hensiktsmessig.