Forsøksdyr: Økt effekt av influensavaksiner i overvektige


Godkjenningsdato 17.12.2018

Godkjenningsperiode 01.01.2019-31.12.2022

Forsøkets formål er å kartlegge immunrespons i overvektige mus (diett indusert overvekt) etter vaksinasjon for å kunne utvikle bedre vaksiner for overvektige.

Mus som vil benyttes i disse forsøkene vil vaksineres og smittes med influensavirus. Svært få av forsøkene er belastende i særlig grad, men mus som har mottatt kontrollvaksiner og er smittet med influensavirus vil oppleve ubehag i inntil en uke i forbindelse med influensasykdom.

I dagens samfunn er mange individer overvektige, og det er klare observasjoner om at vaksiner er mindre effektive i overvektige individer. Dette gjør det stadig viktigere å kartlegge immunresponsen i overvektige med mål om å kunne lage effektive vaksiner.

Det søkes om 896 BALB/c mus og 50 CB6F1 mus.

3R prinsipper for å minimere helhetlig belastning for forsøksdyr er implementert. Alle forsøk utføres uten bruk av forsøksdyr så langt det lar seg gjøre. Erfaringsbasert detaljert planlegging og design av forsøk, samt sammenslåing av eksperimenter for å kunne maksimere data og minimere antall forsøk bidrar til begrenset helhetlig belastning for forsøksdyr.