Forsøksdyr: Områdebruk til sjøørret i Fustvatnet


Godkjenningsdato 08.06.2020

Godkjenningsperiode 08.06.2020-07.06.2022

Denne undersøkelsen har til hensikt er å skaffe bedre kunnskap om områdebruk og vandringer til sjøørret i Fustvatnet, Nordland når de vandrer opp etter sommerens næringvandring. Sjøørretpopulasjonen er under reetablering etter tidligere gjennomført rotenonbehandling og kunnskapen om områdebruk og vandringer i vatnet nå vil være en viktig informasjon for tilrettelegging av nye fiskeregler og andre tiltak.

Ved hjelp av elektronisk merking (radio telemetri) av enkeltfisk med sendere som varer i inntil et år blir det dokumentert når og hvor sjøørret oppholder seg i de ulike deler av Fustvatnet.

Merkingen med radiomerker antas at være lett belastende for sjøørret veteraner. Det planlegges å merke inntil 100 sjøørreter.

Ved å bruke radio telemetri kan man følge enkeltfisk over år uten av måtte avlive dem. Metoden erstatter gjentatt og utstrakt bruk av garnfiske som ofte er dødelig for fisken. Antall forsøksdyr er beregnet utfra hva som er minimum for at kunne besvare det aktuelle forskningsspørsmålet.