Forsøksdyr: Områdebruk til sjøørret ved Orkanger havn


Godkjenningsdato 03.04.2020

Godkjenningsperiode 14.04.2020-14.04.2022

Denne undersøkelsen har til hensikt er å skaffe bedre kunnskap om marin områdebruk til sjøørret ved Orkanger havn, Trøndelag. Kunnskap om dette, samt forslag til kompenserende tiltak for sjøørreten i forbindelsen med forringelse av dens leveområde er satt som krav før utbygging av ny regional havn kan starte opp. Undersøkelsen dekker alle årstider. Ved hjelp av elektronisk merking (akustisk telemetri) av enkeltfisk med sendere som varer i inntil et år blir det dokumentert når og hvor sjøørret oppholder seg i dette området.

Merkingen med akustiske merker antas at være lett belastende for sjøørret veteraner. Det planlegges å merke inntil 40 sjøørreter.

Ved å bruke akustisk telemetri kan man følge enkeltfisk over år uten av måtte avlive dem. Metoden erstatter gjentatt og utstrakt bruk av garnfiske som ofte er dødelig for fisken. Antall forsøksdyr er beregnet utfra hva som er minimum for at kunne besvare det aktuelle forskningsspørsmålet.