Forsøksdyr: Overgangen fra vinterfôring til vårbeite


Godkjenningsdato 06.05.2020

Godkjenningsperiode 15.05.2020-31.12.2020

1 Formål
Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra hester på beite. Målet med dette prosjektet er å undersøke hvordan overgangen fra vinterfôring til vårbeite påvirker konsentrasjonen av blodsukker og -insulin samt det mikrobielle miljøet i hestens baktarm.

2 Skadevirkninger
Der vil ikke være noen skadevirkninger ved forsøkene, og hestene er trenet til de forskjellige prosedyre. Prosjektet vil ikke medfører at hestene blir syke, men resultatene vil bidrag med verdifull viten i relasjon til ovennevnte sykdommer.

3 Forventet nytteverdi
Dette prosjektet vil bidra med viktig kunnskap om overgangsfôring av hester, resultater som vil bli brukt i forebygging og behandling av sykdommer som kolikk, insulin-dysregulering og laminitt.

4 Antall dyr og art
4 hester

5 Hvordan etterleve 3R
Der anvendes heste, de er beste egnet til dette forsøk. Der anvendes 4 hester, da dette er minimum antall dyr basert på tidligere forsøk. Der finnes ikke egnede in-vitro metoder til at undersøke de endringer som forventes.