Forsøksdyr: PDT in rats. supplementary exp.2020


Godkjenningsdato 21.04.2020

Godkjenningsperiode 01.05.2020-31.12.2022

Studiet er en videreføring av tidligere eksperimenter med bruk av PCI-teknologi utviklet ved Radiumhospitalet, Oslo. Det benyttes lys og lysfølsomme forbindelser (fotosensitizere) i kombinasjon med f. eks cytostatica for å drepe kreftceller. Teknikken heter Fotokjemisk Internalisering (PCI), og har så langt resultert i over 100 vitenskapelige publikasjoner; nasjonalt og internasjonalt. PCI-behandling utført på kreftceller i laboratoriet og i tumormodeller på dyr har gitt svært gode resultater og har vært utprøvd klinisk (Sultan et al, 2016, London University Hospital) og er nylig vel beskrevet i review (Waseem J. et al., 2020). Behandlingen er svært selektiv og angriper kreftcellene direkte.
Glioblastoma er en aggresiv form for hjernekreft hvor standard behandling er stråling og cellegift (Temozolomid). Det er vist ved in vitro studier at PCI-behandling med Bleomycin gir høyere celledrap enn med standard Temozolomide behandling (Gederaas et al, 2015). Etter 4 pilot forsøk på rotte (a 5 dyr), søkes det om et hovedstudium med bruk av samme etablerte PCI modell med bagrunn i FOTS 6691 (MRI-avbildning) og bestemmelse av konsentrasjon på cytostatica (Bleomycin) i FOTS 5219.

Glioma celler fra rotte (F98 cellelinje) vil bli transplantert i hippocampus til Fisher F344 rotter (10.000 celler pr dyr). Den forventede nytten av bleomycin baset-PCI på glioma er stor. Responsen vil bli evaluert ved å måle tumorvekst, ved histologi og fluorescens mikroskopi. Vellykkede PCI studier ved bruk av glioma dyremodeller er viktig for å komme videre med kliniske godkjenninger.

Det søkes om Fisher 344 rotter, 78 stk, hunn, 6-7 uker. Belastningsgraden anslås å være moderat.

3R-prinsippene for å minimere den generelle belastningen for forsøksdyr er implementert.
Erfaringsbasert detalj-planlegging og design av eksperimenter, samt komprimering av eksperimenter for å maksimere data og minimere antall studier. Dette bidrar også til en begrenset totalbelastning.