Forsøksdyr: Pilotstudium på ikke-dødelig biopsi fra laksegjelle


Godkjenningsdato 30.03.2020

Godkjenningsperiode 01.04.2020-31.05.2020

1 Formål: Vi skal undersøke effekten av å ta en gjellebiopsi fra levende, anestesert laks.

2 Skadevirkninger: Vi vil følge med på blødning og heling av gjellesår over en 2 ukers periode etter å ha tatt en biopsi.

3 Forventet nytteverdi: Nytteverdien er å utvikle en ikke-dødelig metode for å bruke på et prosjekt hvor vi ønsker å teste ut hvorvidt et gitt mønster av genuttrykk i gjellen kan brukes til å forutse prestasjon og velferd hos laksesmolt etter overføring til sjø

4 Antall dyr og art. 10 stk smoltstørrelse (70 gram) Atlantisk laks. Pluss 10 til kontroll. Totalt 20 stk

5 Hvordan etterleve 3R. Fisken anesteseres før biopsi tas, og følges tett opp i det første døgnet og daglig deretter. Ved tegn på bleke gjeller (anemi) og unormal adferd vil fisken bli avlivet med anestesi og hodekapping.