Forsøksdyr: Praktisk opplæring i forbindelse med intern opplæring av brukere og personale


Godkjenningsdato 09.08.2018

Godkjenningsperiode 20.08.2018-19.08.2022

I. Forsøkets formål: Opplæring i praktisk håndtering av gnagere, vanlige tekniske prosedyrer samt bruk og overvåking av anestesi
II. Forventede skadevirkninger på dyrene: Lett belastende
III. Forventet vitenskapelige eller samfunnsmessig nytteverdi: Praktisk opplæring i korrekt håndtering av gnagere, optimal teknikk ved gjennomføring av tekniske prosedyrer og praktisk kunnskap om anestesi og evaluering av anestesidybde og –kvalitet er viktig for forskriftspålagte krav til refinement. Praktisk opplæring bidrar derfor til at brukere og ansatte sin bruk av forsøksdyr oppfyller krav til vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi.
IV. Antall dyr og dyreart: 80 rotter, 600 mus
V. Hvordan kravene til 3R skal etterleves: Før praktisk trening har deltakerne fått teoretisk opplæring og/eller trening på kadaver. Opplæring med levende dyr vil skje i mindre grupper og under kyndig veiledning av erfarent personale. Ved bedre praktiske ferdigheter vil deltakerne kunne designe og gjennomføre forsøk med høyere kvalitet mht. håndtering, tekniske prosedyrer og forsøksdata