Forsøksdyr: Produksjon og bruk av dyr til helsemonitorering, rederivering og kryopreservering


Godkjenningsdato 29.10.2020

Godkjenningsperiode 29.10.2020-28.10.2024

Smitte av forsøksdyr er en uønsket komplikasjon som kan forårsake sykdom hos dyr eller forstyrre forskningsresultater. For å avdekke om forsøksdyr er smittet brukes det vokterdyr på forsøksdyravdelingen. Disse dyrene påføres potensielt kontaminert materiale med hensikt å smitte dem med de samme agenser som forsøksdyr i samme rom. For å gjøre dette på mest effektiv måte bruker vi en kombinasjon av immun-kompetente og immun-defekte dyr. Disse dyrene ønsker vi å avle lokalt på avdelingen for å unngå transport av dyr, samt redusere risikoen for innførsel av uønsket smitte fra kommersiell leverandør.

Dersom uønsket smitte har spredt seg til forsøksdyr brukes en metode som heter rederivering (keisersnitt, embryo transer eller kryssforstring) for å rengjøre stammene igjen. Til denne prosessen trengs det smittefrie fostermødre. I tillegg er det ønskelig at alle stammene som avles på vår avdeling (mange er unike) er kryopreservert (enten sperm eller embryo) som en forsikring i tilfelle smitteutbrudd, genetisk drift eller andre uforutsette hendelser som truer opprettholdelse av linjen. Til dette trengs dyr som fostermødre og til å øve og vedlikeholde ferdighetene involvert i dette på.

For å få maksimal bruk av dyr som avles (redusere ubrukt overskudd- 3R) bruker vi mest hanner til vokterdyr- slik at hunnene som er et overskudd fra vokterdyravlen kan brukes til fostermødre).